Marvel’s Avengers 1.5.1 — informacje o poprawkach

Data wydania:

 • PlayStation: 3/30 
 • Xbox: 3/30
 • Steam: 3/30 
 • Stadia: 3/30

NOWE FUNKCJE

 • Misje retrospekcyjne — misje retrospekcyjne zmieniają się każdego dnia i można je wykonać tylko raz dziennie. Nagrody za ich wykonanie będą teraz obejmować wyposażenie z legendarnych zestawów, jeśli poziom mocy bohatera przekracza 100.
  • Części wyposażenia będą uzależnione od dostępnej w danym dniu misji. Przykładowo za wykonanie misji W sieci pająka można zdobyć legendarny przedmiot do walki dystansowej lub walki wręcz. Z kolei nagrodą w misji Nieprawidłowe rozpoznanie będzie legendarny przedmiot wspomagający obronę lub umiejętności bohaterskie z tego samego zestawu.

KAMPANIA PONOWNE ZGROMADZENIE I INICJATYWA AVENGERS

 • Rozwiązano problem powodujący nieodtwarzanie przerywnika filmowego po misji Punkty zakotwiczenia na konsoli Xbox One X, co blokowało postęp.
 • Wrogowie pojawiają się teraz poprawnie w modyfikowalnych pokojach HARM, jeśli gracze użyją opcji „Resetuj pokój HARM” z menu pauzy przed rozpoczęciem pierwszej walki.
 • Rozwiązano problem w misji Siłą umysłu blokujący jej postęp po pokonaniu wszystkich dreadbotów i adaptoidów jako Kapitan Ameryka.
 • Gracze nie mogą już wyjść poza granice w misji Days of Anger, aby atakować Maestra bez ponoszenia obrażeń.
 • Rozwiązano różne problemy powodujące awarie i pojawianie się czarnego ekranu oraz poprawiono wydajność.

GRA WIELOOSOBOWA I DOBIERANIE GRACZY

 • Członkowie grupy uderzeniowej zobaczą teraz kamienną ścianę przed wejściem do kryjówki Maestra w misji Days of Anger w tym samym momencie co gracz będący gospodarzem.
 • Wprowadzono szereg optymalizacji i usprawnień do systemu dobierania graczy.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 • Powiadomienia dotyczące samouczka i komunikatu dnia nie nakładają się już na siebie.

WALKA

 • Poprawiono błąd powodujący, że ogłuszeni przy ścianie wrogowie czasami unosili się w powietrzu.

WYPOSAŻENIE, WYZWANIA I NAGRODY

 • Dodano wyposażenie konkretnych bohaterów do zajęć, w których możliwe do zdobycia wyposażenie było rozczarowujące na wyższych poziomach mocy.
  • Sektory złoczyńców — można w nich teraz zdobyć wyposażenie z legendarnych zestawów, które występowało poprzednio w elitarnych sektorach złoczyńców dla bohaterów o poziomie mocy przekraczającym 100.